Катедра за медицинска хемија

Јун07

РАСПОРЕД ЗА УСМЕН ИСПИТ

РАСПОРЕД ЗА УСМЕН ИСПИТ-ЈУНСКА СЕСИЈА

 

Добредојдовте на веб-страницата на Катедрата за медицинска хемија

laboratorijah_5845

Катедрата по медицинска хемија се наоѓа на Институтот за медицинска и експериментална биохемија на Медицинскиот факултет во Скопје.
Обработувањето на наведените хемиски дисциплини во наставниот програм е така интегрирано и составено што би требало да му овозможи и помогне на студентот по медицина во разбирањето на биолошките процеси, механизмите на метаболната контрола како и патолошките промени и влијанието на разни лекови.

 

Kраток опис за катедрата


Катедрата по медицинска хемија постои уште од формирањето на Медицинскиот факултет во 1947 год. Во почетокот била заедно со Катедрата по биохемија.

Предавањата  се слушаат во помала група студенти, според кредит трансфер системот на едукација, каде наставникот ги обработува новите сознанија од содржината на предвидениот наставен план. Повеќе...